Projektering

Til enhvert nybyggeri eller tilbygning kræves der byggetilladelse fra kommunen. Der skal blandt andet indsendes tegninger og beskrivelser af materialevalg.

 Vi har et indgående kendskab til kommunal byggesagsbehandling, og kender til kravene for ansøgning om byggetilladelse (udestuer, tilbygninger, nye kviste etc.) og anmeldelse af byggearbejde (herunder småbygninger, carporte, garager etc.)

  Sagsbehandlingstiden i de forskellige kommuner spænder vidt, alt fra 14 dage op til flere måneder. Det kan især tage ekstra tid hvis det er nødvendigt at ansøge om dispensation fra byplanvedtægter, lokalplaner eller tinglyste deklarationer.

Det er derfor en rigtig god idé at komme igang med tegningerne og ansøgningen hurtigst muligt.

Langeskov Byg er hurtige og effektive, og med dig hele vejen - til yderst konkurrencedygtige priser

 

Idéoplæg/skitseprojekt:

Skitseprojektet er et tegningsforslag udarbejdet efter dine ønsker og ideér. Vi afholder et indledende møde på jeres bopæl hvor I fremlægger jeres boligplaner. Såfremt I er beviste om lokalplaner eller tinglyste servitutter, skal I have disse klar til mødet. Efter mødet udarbejder vi et tegningsforslag bestående af facader og plantegning, overordnet beskrivelse af materialevalg, samt et prisoverslag. 

 På baggrund af dette kan I vurdere, om projektet stemmer overens med jeres drømme, og I kan derefter beslutte jer for, om projektet skal realiseres, og byggeriet skal sættes i gang.

 Pris for skitseprojekt vedr. nybyg/tilbygning: 3000,- excl. moms

 Hvis I allerede er meget bevidste om jeres ønsker og ideér, samt har udarbejdet egne skitser af byggeriet, kan skitseprojektet undlades og vi kan gå direkte til myndighedsprojektet. 

 

 Myndighedsprojekt:

Myndighedsprojektet bruges til ansøgning om byggetilladelse hos kommunen. Vi udfører nødvendig opmåling af huset (såfremt der ikke allerede findes målsatte tegninger af bygningen), samt udarbejdelse af målfaste tegninger  til ansøgning hos kommunen. Projektet består af planer, snit, facader, situationsplan samt materialebeskrivelser og beregning af bebyggelsesprocent. Herudover redegørelse for skrå højdegrænseplaner og u-værdier.

 Vi søger om byggetilladelse hos kommunen, samt søger om dispensation eller landzonetilladelse hvis projektet kræver dette. 

Priseksempel for myndighedsprojekt vedr. tilbygning: 5.000-10.000,- ex. moms (alt efter kompleksitet og størrelse)

  
 
 
 
Langeskov Byg ApS | CVR: 35531602  | Tlf.: 61774715 | langeskovbyg@mail.dk