Byggeri / Renovering og vedligehold

Renovering og vedligehold

Når du vælger at få renoveret dit hus, er det ofte et spørgsmål om at forhindre bygningen mod forfald.

For os er det dog mindst lige så vigtigt at skabe en løsning som matcher husets stil, og samtidig opfylde tidens krav.

Tag

Vi har erfaring for lægning af næsten alle tagtyper, herunder:

  • Tegltag
  • Eternitplader
  • Stålplader (f.eks. Lindab)
  • Betontagsten
  

Vi giver selvfølgelig råd og vejledning omkring valg af beklædning og undertag, samt klar besked om efterisolering og lovkrav.

Det er nemlig lovpligtigt at efterisolere sit tag til gældende regler, i forbindelse med udskiftning af tagbeklædning. 

Tegltag

Levetiden på tegltag er 50+ år. Dette gør det til en rigtig solid løsning. Desuden er det en meget smuk tagløsning som er kendt og brugt i århundreder. Hvis du ønsker at skifte fra pladetag til tegltag, skal man være opmærksom på bæreevnen i de eksisterende spær. Tegltag betegnes som tungt tag (> 25 kg/m2), hvorimod eternitplader og stålplader betegnes som let tag (< 25kg/m2). Der findes dog visse typer tegl som produceres i en letvægtsudgave.

Tegl kan lægges helt ned til 10 graders hældning ved fast undertag, og 15 grader ved undertag af banevare

Eternitpladetag

Hvis dine gamle eternitplader er nedbrudt trænger de til at blive udskiftet. Hvis du fortsat ønsker eternitplader på taget er projektet forholdsvis enkelt at gå til, da du i de fleste tilfælde kan genbruge den gamle spær- og lægtekonstruktion.

Betontagsten

Betontagsten har en kortere levetid end traditionelle tegl, men er også lidt billigere end tegltag. Dog har betontegl den fordel at visse typer ikke kræver undertag. Et tag af betontagsten er et tungt tag, så det er vigtigt at sikre sig at husets bærende vægge og tagets konstruktion kan holde til den høje vægt.

Stålpladetag

Et stålpladetag har den fordel at det kan lægges direkte oven på det eksisterende tag. En såkaldt tag-på-tag løsning. Dvs. man sparer omkostningerne til nedtagning og bortskaffelse af eksempelvis gamle eternitplader, som ofte indeholder asbest (hvis de er fra før 1987), og derfor gør dem dyre at komme af med. Derudover behøver man ikke bekymre sig om vejret når stålpladerne skal lægges, da der ikke åbnes op for den eksisterende konstruktion.

Ulempen ved ståltaget er, at det ikke giver plads til efterisolering af taget, i al fald såfremt tagetagen er udnyttet. Hvis der er loftrum er det muligt at efterisolere her.

Vinduer og døre

Få udskiftet dine vinduer og døre - Langeskov Byg opmåler, bestiller og monterer.
 
Er dine vinduer gamle, slidte, dårligt isolerende eller delvist nedbrudte? Som andre dele af dit hus bliver også dine vinduer slidt med tiden. 

Dårlig konstruktion og materialer, og manglende vedligeholdelse er kun med til at fremskynde vinduets nedbrydningsproces. Og dårligt isolerende vinduer er noget, der kan aflæses på varmeregningen.

 

Efterisolering

Du kan efterisolere dit hus både med udvendig og indvendig isolering.

Udvendig isolering påføres facaderne, som herefter pudses op, eller beklædes med facadeplade eller træbeklædning. Fordelene ved den udvendige isolering er mange, men nogle af dem er at:

 
  • Arbejdet kan foregå uden at påvirke de indvendige rum. Det vil sige, at du ikke behøver at rydde et rum inden, og gøre rent bagefter.
  • Boligarealet bliver ikke mindre.
  • Radiatorer, stuk og lign. skal ikke flyttes eller fjernes.
  • Elinstallationerne kan blive siddende
  • Facaden bliver renoveret i samme moment
  • Den eksisterende mur holdes varm og tør
 

Indvendig isolering påføres oftes i tagkonstruktionen. Hvis du skal have lagt nyt tag, er det lovpligtigt at isolere tagkonstruktionen svarende til kravene i BR10, hvor der kræves en max u-værdi på 0,15 W/m2K, svarende til ca. 300mm isolering som minimum.

Langeskov Byg ApS | CVR: 35531602  | Tlf.: 61774715 | langeskovbyg@mail.dk